Ευέλικτη Διαχείριση Αποθεμάτων

Let’s customize your Logistics

Η πολύχρονη εμπειρία, η τεχνογνωσία μας και οι απαιτήσεις της αγοράς οδηγούν στην εφαρμογή σύγχρονων και εναλλακτικών μεθόδων ασφαλούς διαχείρισης των αποθεμάτων.

Η διαχείριση των Αποθεμάτων απαιτεί την εκτέλεση λειτουργιών της Αποθήκης στις οποίες εμπλέκονται ο ανθρώπινος παράγοντας, τα συστήματα και οι κατάλληλες διαδικασίες. Η καλή οργάνωση και συνδυασμός των παραγόντων αυτών οδηγούν στην εκτέλεση των λειτουργιών με ταχύτητα, συνέπεια, ασφάλεια και ποιότητα.

Για κάθε πελάτη γίνεται σχεδιασμός και οργάνωση ανάλογα με το είδος, τα ειδικά χαρακτηριστικά (πχ. LOT,  S/N) και τη συσκευασία των αποθεμάτων. Επιλέγονται κατά περίπτωση οι θέσεις απόθεσης, ο τρόπος συλλογής και διεκπεραίωσης των παραγγελιών σε συσχέτιση με τις εξειδικευμένες ανάγκες του πελάτη, τις προβλέψεις ζήτησης και τον ρυθμό αναπλήρωσης των αποθεμάτων του.

Λειτουργίες της Αποθήκης που υποστηρίζονται:

 • Παραλαβές, φορτοεκφορτώσεις (Ταυτοποίηση, Bar-coding)
 • Λήψη παραγγελιών από τους Πελάτες των Αποθετών
 • Order Picking (τεμαχιακό, κιβώτιο, παλέτα) – Εκτέλεση Παραγγελιών Αποθέτη
 • Διεκπεραίωση Παραγγελιών – Πωλήσεων από e-shop (διασύνδεση με e-shop Πελάτη) B2B/B2C
 • Πωλήσεις για λογαριασμό του Αποθέτη
 • Έκδοση και διαχείριση παραστατικών
 • Ποιοτικό Έλεγχο – Ιχνηλασιμότητα Αποθ. Μονάδων
 • Δεσμεύσεις Αποθεμάτων – Καταστροφές αποθεμάτων
 • Διαχείριση επιστροφών – Διαλογή
 • Ηλεκτρονικές Απογραφές
 • Cross Docking