Τεχνολογία & Υποδομές
Υποστηρίζουμε τους Πελάτες μας με Σύγχρονες Υποδομές, υιοθετώντας τεχνολογίες αιχμής

Η DynaPack θεωρώντας ότι η υπεροχή των υπηρεσιών Logistics επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών, υλοποίησε σε συνεργασία με την iFORM Τεχνολογίες Πληροφορικής το έργο της εγκατάστασης του διαδικτυακού συστήματος iLS Plus ALL in ONE. Με το σύστημα αυτό που αποτελεί μια καινοτόμα διαδικτυακή πλατφόρμα καλύπτονται οι διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς αφού παρέχει τη μέγιστη ευελιξία και δυνατότητα προσαρμογής στις διαφορετικές ανάγκες των Πελατών.

Στους αποθηκευτικούς μας χώρους στην Αττική, που βρίσκονται σε ελεγχόμενη περιοχή και πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας, διαχειριζόμαστε τα αποθέματα & προσφέρουμε τις υπηρεσίες ανασυσκευασίας χρησιμοποιώντας τις απαραίτητες μηχανολογικές υποδομές.

iLS Plus ALL in ONE

Κύριο σύστημα διαχείρισης των λειτουργιών, υψηλής διαθεσιμότητας και πραγματικού χρόνου.

Άμεση Πρόσβαση Αποθετών

Παρακολούθηση όλων των διεργασιών διαχείρισης αποθεμάτων, υπολοίπων και οικονομικών καταστάσεων.

Αποστολή Παραστατικών - EDI

Ηλεκτρονική παράδοση ή μεταφορά (XML) κάθε είδους Παραστατικού στους πελάτες – αποθέτες.

e-Commerce Logistics

Διασύνδεση του iLS Plus με e-shop Αποθέτη – Πελάτη για εκτέλεση παραγγελιών και την on-line έκδοση Voucher.

Χώροι Αποθήκευσης & Ανασυσκευασίας

Ελεγχόμενη κλειστή περιοχή, εύκολα προσβάσιμη, με προδιαγραφές ασφάλειας, κατάλληλες υποδομές & μηχανολογικό εξοπλισμό.

Τύποι - Μορφές Αποθεμάτων

Δομημένοι & ελεύθεροι χώροι για τη διαχείριση παλετών, χαροκιβωτίων, ξυλοκιβωτίων, big bags & φορτίων μεγάλου όγκου.