Συμπληρωματικές Υπηρεσίες

Meeting your particular needs…

Ο κύκλος υπηρεσιών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη σύγχρονη εποχή δεν περιορίζεται, αλλά διαρκώς διευρύνεται για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Έχοντας πάντα ως επίκεντρο την ικανοποίηση του κάθε πελάτη μας εξατομικεύουμε τις λειτουργίες που ακολουθούμε, εκπονούμε μελέτες, αναλύσεις και προτείνουμε βελτιώσεις επί των λειτουργιών και των ακολουθούμενων διαδικασιών.

Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβούλου για:

  • Την οργάνωση των αποθηκευτικών χώρων και εφαρμογή μεθόδων αποθήκευσης
  • Τη διαχείριση παραλαβών Εμπορευματοκιβωτίων (containers)
  • Τον έλεγχο και διαλογή αποθεμάτων, με εφαρμογή ειδικών διαδικασιών
  • Τις μεθόδους ανασυσκευασίας (παλετοποίηση, κιβωτιοποίηση)
  • Την οργάνωση και ανάπτυξη σχεδίου διανομής
  • Τη σχεδίαση ετικετών βάσει διεθνών προτύπων

Βρίσκουμε τη λύση για κάθε σας ανάγκη στον τομέα των Logistics...