Ποιοι είμαστε …

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (3PL/4PL), παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τη συνολική διαχείριση των αποθεμάτων.

Η DynaPack ιδρύθηκε το 2006 από στελέχη με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, των Ανασυσκευασιών αλλά και των νέων τεχνολογιών. Για πάνω από 15 χρόνια, αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες επιχειρήσεις στην Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics).

Όραμά μας είναι η διαμόρφωση & καθιέρωση ενός υψηλού επιπέδου ποιοτικών υπηρεσιών για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας οι οποίες θα είναι ευέλικτες και άμεσα προσαρμόσιμες στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς έτσι ώστε η εταιρεία μας να αποτελεί την πρώτη επιλογή των πελατών μας.

Με σκοπό την υλοποίηση του οράματός μας, φροντίζουμε για την συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και της οργάνωσης, των λειτουργιών αλλά και για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, την αναβάθμιση των υποδομών και του τεχνολογικού μας περιβάλλοντος.

Έως σήμερα, η αναγνώριση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε αναδεικνύεται από τη διατήρηση μακροχρόνιων συνεργασιών και νέων που διαρκώς διευρύνονται.

Στη διαδρομή μας αυτή, συνάπτουμε συνεργασίες με ποιοτικά αξιόλογους επαγγελματίες διαφόρων συναφών τομέων δραστηριότητας και ειδικά με τις πιο αξιόπιστες μεταφορικές εταιρείες, προσφέροντας υπηρεσίες διαμεταφοράς σε όλο τον κόσμο και διανομής εμπορευμάτων στην Ελλάδα.

Τι παρέχουμε...
  • Διαχείριση Αποθεμάτων
  • Ανασυσκευασίες
  • Διανομές
  • e-Commerce Logistics
  • Εξειδικευμένες Λύσεις
  • Διαμεταφορές

Για πάνω από 15 χρόνια, περιλαμβανόμαστε μεταξύ των πλέον αξιόπιστων επιχειρήσεων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας ...

Γιατί να μας επιλέξετε
Εμπειρία - Τεχνογνωσία

Συνδυάζουμε την πολυετή πείρα, γνώση και τεχνολογία, δημιουργώντας καινοτόμες λύσεις σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχουμε

Ποιότητα, Συνέπεια & Αξιοπιστία

Ακολουθούμε τις βέλτιστες διαδικασίες και επιτυγχάνουμε τους στόχους που ορίζουμε με τους πελάτες μας

Συνολική προσέγγιση αναγκών

Σχεδιάζουμε και οργανώνουμε λύσεις Α-Ω με τις οποίες αντιμετωπίζουμε γενικές και ειδικές απαιτήσεις