Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Η αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων απαιτεί, πλέον, ποιοτικές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε όλο το εύρος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Οι σύγχρονες απαιτήσεις οδηγούν στη διαρκή αναμόρφωση και ανασχεδιασμό των διαδικασιών και υπηρεσιών.

Η DynaPack, ως πάροχος υπηρεσιών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, έχει εδραιωθεί και παρέχει υπηρεσίες οι οποίες συνεχώς διευρύνονται με την προσθήκη νέων ή με την αναβάθμιση των υφιστάμενων ώστε να εξυπηρετούν καθετοποιημένα τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Ωστόσο, ενώ για την κάλυψη των απαιτήσεων, με τα νέα δεδομένα, σχεδιάζονται όλο και περισσότερες υπηρεσίες, η ποιότητα εξακολουθεί να αποτελεί τον κυρίαρχο παράγοντα. Στην εταιρεία μας, καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια επανασχεδιασμού των διαδικασιών που εφαρμόζονται με σκοπό την ικανοποίηση των standards  που ο κάθε πελάτης ορίζει.

Με γνώμονα την τεχνογνωσία που διαθέτουμε και τα εργαλεία που αξιοποιούμε, μελετούμε την κάθε περίπτωση και ελέγχουμε το επίπεδο της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον πελάτη.

Οι τρεις βασικοί τομείς υπηρεσιών που παρέχουμε, συνδυάζονται με επί μέρους υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (added value services), που τις προσαρμόζουμε στα μέτρα των πελατών μας. Προς την κατεύθυνση αυτή, πριν από κάθε συνεργασία ή σε περίπτωση μεταβολής του αντικειμένου της υπηρεσίας, μελετάμε διεξοδικά τις απαιτήσεις του πελάτη και με τη μακρόχρονη εμπειρία μας προτείνουμε τις προσφορότερες λύσεις για να ικανοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του.

Σε τι πλεονεκτούμε
  • Υψηλή Ποιότητα
  • Ταχύτητα Διεκπεραίωσης
  • Συνέπεια Παραδόσεων
  • Ευελιξία Λύσεων
  • Ικανοποίηση Πελατών

Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας με τα ανώτερα ποιοτικά κριτήρια...

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πλήρης διαχείριση αποθεμάτων (3PL/4PL) & ολοκληρωμένες συνοδευτικές υπηρεσίες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Λύσεις ανασυσκευασίας χειρωνακτικά ή με μηχανές που ικανοποιούν κάθε απαίτηση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΔΙΑΝΟΜΗ

Οργάνωση – σχεδιασμός διανομής, επιστροφών και συλλογής αντικαταβολών σε όλη την Ελλάδα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναλύουμε, μελετούμε τις ανάγκες & προτείνουμε τις βέλτιστες & αποτελεσματικές λύσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
FORWARDING

Αναζήτηση του πρσφορότερου τρόπου διαμεταφοράς φορτίων από και προς όλο τον κόσμο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
e-COMMERCE LOGISTICS

On-line λήψη & διεκπεραίωση παραγγελιών από ανεξάρτητα e-shop που διατηρούν οι πελάτες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...